Entries by mihailskacajevs

Starptautisko ekspertu tālmācības lekcijas par piegāžu ķēžu drošību muitas studentiem

2018.gada 19.septembrī bakalaura programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” 4. kursa studentiem notika vieslekcija “Starptautisko piegāžu ķēžu apdraudējumi un riski”. To vadīja Šveicē bāzētā pētniecības institūta  Cross-border Research Association (CBRA) eksperti Dr.Juha Hintsa, Susana Wong Chan un Dr. Toni Männistö. Vieslekcijas (4 akadēmiskās stundas) notika mācību priekšmetā “Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati”. oktobrī plānota vēl viena CBRA ekspertu […]

SESMI apmeklē Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas pārstāvji

No 2018.gada 17.-21.septembrim  CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) apmaiņas programmas ietvaros RTU SESMI apmeklē Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Finanšu koledžas direktore Kerlija Randleina  (Kerly Randlane) un muitas lektore Helle Koitla. Lai iepazītos ar universitāti, muitas un nodokļu mācību programmu RTU, Igaunijas pārstāves tikās ar IEVF dekāni Elīnu Gaili-Sarkani, dekāna vietnieci Ingu Lapiņu, […]

SESMI pārstāvji piedalās Pasaules muitas organizācijas starptautisko profesijas standartu pārskata sanāksmē

2018.gada 12.-13.septembrī Pasaules muitas organizācijā (PMO) Briselē notika PICARD Padomnieku grupas sanāksme, lai pārskatītu muitas profesijas standartus atbilstoši aktuālajai robeždrošības situācijai pasaulē. Sanāksmē piedalījās vairāku universitāšu un Pasaules muitas organizācijas pārstāvji. Jaunajos PICARD profesijas standartos tiks iekļauta valsts un privātā sektora sadarbība, ciešāka sasaite starp muitas un ieņēmumu iekasēšanas funkcijām, aktuālie koordinētās robežpārvaldības un citi […]

Eduniversal Best Masters Ranking 2018 SESMI programmas saņēmušas augstu novērtējumu

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2018 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2018. gadā  pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar pagājušo gadu, un ierindota 34.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Programmai piešķirtas 3 zvaigznes no 5. http://www.best-masters.com/ranking-master-taxation/administration-of-customs-and-taxes-riga-technical-university-faculty-of-engineering-economics-and-management-feem.html Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2018. gadā ierindota 5. […]

Asociētās profesores I.Jurgelānes- Kaldavas dalība LDDK diskusijā par izglītības jautājumiem

21.06. SESMI asoc.profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā diskusijā par darba vidē balstītu izglītību, kurā piedalījās Nozaru ekspertu padomju priekšsēdētāji un viņu vietnieki. Viens no Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes (NEP) priekšlikumiem bija organizēt tikšanos ar LR premjerministru M.Kučinski un izglītības ministru K.Šadurski, lai noskaidrotu viņu viedokli par dažādiem ar nozari […]

Profesionālās pilnveides programmas loģistikā absolventu izlaidums Baložu vidusskolā

RTU SESMI ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu Baložos veiksmīgi realizē profesionālās pilnveides programmu “Preču pārvadājumu loģistika”. 15.jūnijā Baložu vidusskolā notika izlaidums, kurā asoc.profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava apsveica absolventus, kuri loģistikas izglītības apgūšanas procesā bijuši visneatlaidīgākie un zinošākie. Loģistikas joma tautsaimniecības un reģionālā kontekstā ar katru gadu palielinās, un Ķekavas novads kļuvis par nozīmīgu vietu loģistikas centru […]

Asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava VIAA seminārā stāsta par augstskolu lomu mūžizglītībā

15.jūnijā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais seminārs “Aktuālās tendences karjeras atbalsta jomā: Pētījumi, tālākizglītība, resursi”, kurā par augstskolu lomu mūžizglītības procesu realizēšanā stāstīja RTU SESMI asoc.profesore un reizē arī Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijas valdes priekšsēdētāja Ingūna Jurgelāne-Kaldava. Prezentācijas laikā viņa uzsvēra galvenos pozitīvos aspektus augstskolu iesaistē mūžizglītības procesos, kā arī norādīja uz […]

RTU Lielais izlaidums 2018

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā pirmo reizi tika organizēts vienots izlaidums visām deviņām RTU fakultātēm – RTU Lielais izlaidums. Lielais izlaidums notiks arī šogad, 21. jūnijā plkst. 16.00 «Arēnā Rīga».

Asociētā profesora Māra Juruša vieslekcijas Brno Tehniskajā universitātē

Muitas un nodokļu katedras asociētais profesors Dr.oec. M. Jurušs no 2018.gada 16. līdz 23.aprīlim Erasmus+ programmas ietvaros viesojās Brno Tehniskajā Universitātē. Vizītes laikā viņš lasīja lekcijas par nodokļu jautājumiem Ekonomikas un vadības fakultātes studentiem, iepazīstināja ar Latvijas nodokļu sistēmu, vadīja diskusijas par starptautisko nodokļu plānošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Māris Jurušs aicina studentus izmantot Erasmus+ […]

Muitas un nodokļu administrēšanas programmas studente saņem atzinību par pētījumu RTU un LU kopīgajā konferencē

Pirmajā kopīgajā Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu zinātniskajā konferencē, kas notika š.g.23. un 24. aprīlī, par vienu no labāko darbu autoriem tika atzīta RTU IEVF maģistra programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studente Marika Ragucka-Ragovska. Viņas pētījuma tēma “Muitas vērtības un transfertcenu savstarpējā mijiedarbība”. Studentu […]

Studentu un mācībspēku dalība Eiropas Komisijas seminārā par nodokļu politiku

Š.g. 19.aprīlī Muitas un nodokļu katedras docente Māra Pētersone, docente Vaira Gromule un studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” studenti piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā “Taisnīgas nodokļu politikas seminārā 2018”. Lai veicinātu aktīvu zināšanu apmaiņu, kā arī novērstu nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Eiropas Komisija 2018. gadā organizē 5 seminārus Latvijā, Austrijā, Francijā, […]