Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums

Brizga, J. Jurušs, M. Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas…