Deklarētāju pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas kursi (iesācējiem)

18.09.-29.09.2017.

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi un tā sniedz nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā. Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus. Mācību programmā ir arī tēma par darbu EMDAS (elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas).
Nodarbības vada VID Muitas pārvaldes speciālisti un RTU mācību spēki. Katrs klausītājs kursu laikā saņem mācību materiālus. Pēc mācību kursa beigšanas un sekmīgas eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība.

Mācību ilgums – 2 nedēļas.
Nodarbības notiek katru darba dienu no 9.30. – 17.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai – EUR 515 (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem