Erasmus+ programma

Erasmus+ programmas iespējas izmanto gan studenti, gan mācībspēki. Studenti Erasmus+ programmu var izmantot gan studijām, gan praksei kādā no partneraugstskolām. Mācībspēki un personāls dodas apmaiņas un pieredzes braucienos. Tāpat arī uzņemam vieslektorus Erasmus+ programmas ietvaros no partneraugstskolām.

2016./2017.studiju gadā  uzņemtie vieslektori no Erasmus+ partneraugstkolām –

  • Profesors Scott W. Hegerty no Ziemeļaustrumu Ilinoisas universitātes (Northeastern Illinois University), ASV 2017. gada maijā viesojās Rīgas Tehniskajā universitātē un starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un uzņēmējdarbības loģistikas virziena studentiem īstenoja vieslekcijas par tematiem «Politiskie notikumi Amerikas Savienotajās valstīs: nozīme starpvalstu attiecībās» un «Gravitātes modeļi transportēšanā: ekonometriskais pielietojums».
  • Karina Sarkisyan-Dikova no Bulgārijas D.A.Tsenova ekonomikas akadēmijas 2017. gada aprīlī īstenoja vieslekciju par tematu «Biznesa un starpkultūru komunikācija».
  • Tauno Jokinen no Oulu universitātes Somijā 2017. gada aprīlī īstenoja vieslekciju «Loģistikas pamati».

2016./2017. studiju gadā  7 uzņēmējdarbības loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana studenti izmantoja Erasmus+ studijām iespēju un devās uz tādām partneraugstskolām kā Pforzheim university for Applied Sciences Vācijā, Kuhne Logistics University Vācijā, Frederick University Kiprā, University of Applied Sciences Ruhr West Vācijā, Rotterdam University of Applied Sciences Nīderlandē.

Ja Tu ko dari, tad tas ir jādara par visiem 100%!

Studēt KLU (Hamburgā) bija lieliska izvēle, kura padarīja manu bakalaura studiju programmu aizraujošāku un sniedza iespēju ielūkoties kā loģistikas procesi notiek vienā no lielākajām ostas pilsētām Eiropā – Hamburgā. Erasmus+ projekts man deva jaunas zināšanas, biznesa kontaktus, draugus un iespējas par kurām es pat nebūtu zinājis,  tāpēc iesaku pieteikties – Tu to nenožēlosi!

Matīss Andrēvičs, bakalaura studiju
programmas «Uzņēmējdarbības loģistika»
3. kursa students 2016./2017.studiju gada rudens semestrī
studēja partneraugstskolā Vācijā – Kuhne Logistics University.

Arī struktūrvienības mācībspēki un personāls aktīvi izmanto Erasmus+ iespējas.

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece un studiju programmu «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne un katedras izglītības metodiķe, praktiskā docente Krista Griķe ERASMUS+ programmas ietvaros no 2017. gada 8. maija līdz 12. maijam viesojās Frederick University Kiprā, kura realizē bakalaura un maģistra studiju programmas kuģniecībā, starptautiskajā tirdzniecībā, jūrniecībā un jūras tiesībās, kā arī tālmācības programmas. Šī tikšanās bija ļoti nozīmīga gan no tā viedokļa, ka Frederikas Universitāte realizē profesionālās programmas piesaistos augsti kvalificētus, konkrētajās nozarēs strādājošus profesionālus mācībspēkus no visas pasaules, gan arī no tā viedokļa, ka vairāki katedras studenti šo universitāti jau ir izvēlējušie kā ERASMUS+ programmas studiju vietu. RTU pārstāves tikās ar jūras studiju (Maritime studies) katedras vadītāju Angelos Menelaou un tālmācības nodaļas vadītāju Angelos Arkoulis, dažādu kursu pasniedzējiem un arī administratīvo personālu, kā arī piedalījās studiju kursu lekcijās, lai redzētu, kādas mācību metodes tiek izmantotas studiju procesā. Tikšanās laikā tika definēti vairāki sadarbības virzieni nākotnē starp abām universitātēm, tādējādi vēl būtiskāk pilnveidojot mācību procesu un zinātnisko sadarbību.

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras starptautisko attiecību vadītāja Liāna Supe 2017. gada 10. -12. aprīlī viesojās Kuhne Logistics University Vācijā ar mērķi iepazīt galvenokārt starptautiskās sadarbības īstenošanu universitātē. Vizītes laikā tika organizētas tikšanās un diskusijas ar visu departamentu pārstāvjiem, kā arī studiju kursu profesoriem. Vizītes rezultāts bija virkne ideju turpmākai sadarbībai kā arī labās prakses pārņemšana vienai un otrai pusei.

Asociētais profesors Valērijs Skribans 2017. gada aprīlī viesojās Tirānas Politehniskajā universitātē Albānijā un vizītes laikā īstenoja divas lekcijas «Piegāžu ķēžu plānošana, izmantojot sistēmdinamikas metodi» un «Piegāžu ķēžu optimizēšana. Lineārā programmēšana loģistikā».