Kursi

Loģistikas un ekspeditoru kursi

31.10.2017.-05.12.2017.
Pieteikšanās līdz 25.10.2017.

RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs sadarbībā ar Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu organizē profesionālās tālākizglītības kursus „Loģistikas un ekspeditoru kursi”. Kursi paredzēti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem, noliktavu un muitas noliktavu darbiniekiem, loģistikas struktūrvienību darbiniekiem un vadītājiem, kā arī citiem interesentiem.
Pēc kursu noklausīšanās un pārbaudes nokārtošanas, klausītāji saņem to beigšanas apliecinošus dokumentus – RTU apliecību un sertifikātu par tālākizglītību.
Ir iespēja apmeklēt arī atsevišķas tēmas kursu ietvaros. Pēc atsevišķu tēmu apgūšanas, klausītāji saņem apliecinošu dokumentu par dalību kursos – sertifikātu par tēmas noklausīšanos.

Dalības maksa ietver pilnu kursu apmācību programmu, kursu izdales materiālus, apliecību un sertifikātu izgatavošanu, kafijas pauzi. Kursu dalībniekus nodrošinām ar bezmaksas autostāvvietu.


Muitošanas speciālistu kursi (atkārtotie)

04.12.2017. – 08.12.2017.

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Mācības tiek piedāvātas personām, kam nepieciešams papildināt zināšanas un atjaunot sertifikātu. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību laiks – 1 nedēļa, sākums 04.decembrī, plkst. 9.30.
Nodarbības notiek katru darba dienu no 9.30. – 17.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes telpās, reģistrācija 07. kabinetā.
Mācību maksa vienai personai 320 eiro (plus PVN).


RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar RTU Muitas konsultatīvo centru organizē šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas kursi
 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
 • Deklarētāja pilnvarotā pārstāvja kvalifikācijas kursi
 • Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursiSīkāka informācija un pieteikšanās muitas kursiem:
  Kalnciema iela 6,07. kab.
  Rīga, LV-1048
  Tālr./fakss: 67089328
  Mob.tālr. 29221287
  E-pasts: mkursi(at)rtu.lv

RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra sadarbībā ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

 • Loģistikas un ekspeditoru kursi

Sīkāka informācija un pieteikšanās loģistikas un ekspeditoru kursiem:
Kalnciema iela 6, 107.kab.
Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089366
Fakss: 67089683
E-pasts: Inga.Zule(at)rtu.lv

Pieteikšanās kursiem