Kursi

28.01.2019. līdz 06.02.2019.

Muitošanas speciālistu kursi (iesācējiem).

Programmā iekļautas šādas tēmas: preču klasificēšana, muitas vērtības noteikšana, piegādes noteikumi, TIR procedūras piemērošana u.c. Kursu laikā dalībnieki iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes preču deklarēšanai. Programma veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi. Mācību procesu nodrošina VID muitas eksperti un RTU mācībspēki. Kursu dalībnieki saņem mācību materiālus un noslēgumā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību ilgums – 8 dienas.
Nodarbības notiek darba dienās no 9.30 – 18.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai EUR 455 (plus PVN).


RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar RTU Muitas konsultatīvo centru organizē šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

  • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas kursi
  • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Kalnciema iela 6,07. kab.
Rīga, LV-1048
Tālr./fakss: 67089328
Mob.tālr. 29221287
E-pasts: mkursi(at)rtu.lv


RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra sadarbībā ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

  • Loģistikas un ekspeditoru kursi

Sīkāka informācija un pieteikšanās loģistikas un ekspeditoru kursiem:
Kalnciema iela 6, 107.kab.
Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089366
Fakss: 67089683
E-pasts: Inga.Zule(at)rtu.lv

Pieteikšanās kursiem