Kursi

Muitošanas speciālistu kursi (iesācējiem)

29.01.2018. – 06.02.2018..

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi , kas ir paredzēta komercstruktūru pārstāvjiem, muitas brokeru firmu un muitas noliktavu darbiniekiem, personām, kuras uzsāk nodarboties ar ārējo ekonomisko darbību un kuriem nepieciešams iegūt atbilstošas zināšanas un prasmes. Mācību programmā ir nepieciešamās tēmas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā EMDAS (elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā). Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu, piegādes noteikumiem, TIR procedūras piemērošanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību ilgums – 7 dienas.
Nodarbības notiek darba dienās no 9.30 – 18.00
Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai EUR 455 (plus PVN).


RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar RTU Muitas konsultatīvo centru organizē šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas kursi
 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
 • Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursiSīkāka informācija un pieteikšanās muitas kursiem:
  Kalnciema iela 6,07. kab.
  Rīga, LV-1048
  Tālr./fakss: 67089328
  Mob.tālr. 29221287
  E-pasts: mkursi(at)rtu.lv

RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra sadarbībā ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

 • Loģistikas un ekspeditoru kursi

Sīkāka informācija un pieteikšanās loģistikas un ekspeditoru kursiem:
Kalnciema iela 6, 107.kab.
Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089366
Fakss: 67089683
E-pasts: Inga.Zule(at)rtu.lv

Pieteikšanās kursiem