Konsultāciju grafiki

Muitas un nodokļu katedra

Nr. Vārds , uzvārds Amats Laiks Adrese
1. Aivars Vilnis

Krastiņš

Katedras vadītājs,

profesors

Otrdiena

16.00-18.00

Piektdiena

10.00-12.00

KC6-105

2. Valentīna

Andrējeva

Asoc.prof Otrdiena

12.00-14.00

KC6-101

3 Jānis Ēriks

Niedrītis

Profesors Ceturtdiena

14.00-15.30

Zvanīt 29606233

KC6-115
4. Māris Jurušs Docents Pirmdiena

16.00-18.00

Piektdiena

10.00-12.00

KC6-101
5. Daira Aramina Docente (prakt.) Otrdiena

16.00-18.00

Piektdiena

10.00 -12.00

KC6-208
6. Aivars Gulbis Docents

(prakt.)

Ceturtdiena

16.00-18.00

KC6-115
7 Aldis Čevers Docents

(prakt.)

Otrdiena

14.00-16.00

Trešdiena

16.00-18.00

KC6-115
8. Irina Jevinga Docente

(prakt.)

Otrdiena

16.00-18.00

Ceturtdiena

16.00-18.00

KC6-115
9. Normunds Rudzītis Docents

(prakt.)

Trešdiena

10.00-12.00

ceturtdiena

16.00-18.00

KC6-115