Konsultāciju grafiki

Muitas un nodokļu katedra

Nr. Vārds , uzvārds Amats Laiks    Adrese
1. Aivars Vilnis

Krastiņš

Katedras vadītājs,

profesors

Otrdiena

16.00-18.00

Piektdiena

10.00-12.00

KC6-105
2. Valentīna

Andrējeva

Asoc.prof Piektdiena

11.00-13.00

KC6-101
3 Jānis Ēriks

Niedrītis

Profesors Ceturtdiena

14.00-15.00

T.  29606233

KC6-115
4. Māris Jurušs Asoc.prof. Otrdiena

17.00-18.00

Piektdiena

12.00-13.00

KC6-101
5. Daira Aramina Docente (prakt.) Otrdiena

16.00-18.00

Piektdiena

10.00 -12.00

KC6-208
6. Aivars Gulbis Docents

(prakt.)

Pieteikties konsultācijai

ORTUSā

Pirmdiena

16.00-18.00

Ceturtdiena

12.00-14.00

KC6-115
7 Aldis Čevers Docents

(prakt.)

Ceturtdiena

10.00-12.00

Piektdiena

14.00-16.00

KC6-115
8. Irina Jevinga Docente

(prakt.)

Otrdiena

16.00-18.00

Ceturtdiena

16.00-18.00

KC6-115
9. Justīna Hudenko Docente Piektdiena

10.00-12.00

KC6-101
10. Normunds Rudzītis Docents

(prakt.)

Trešdiena

14.00-16.00

Ceturtdiena

14.00-16.00

KC6-115