Metodiskais nodrošinājums MNK

Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” apstiprinātās maģistra darba un maģistra darba projekta daļas tēmas, vadītāji un recenzenti. 2016./2017.m.g. rudens semestris