Muitošanas speciālistu (muitas brokeru) kvalifikācijas kursi (iesācējiem)

18.09.-06.10.2017.

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi , kas ir paredzēta komercstruktūru pārstāvjiem, Muitas brokeru firmu un muitas noliktavu darbiniekiem, personām, kuras uzsāk nodarboties ar ārējo ekonomisko darbību un kuriem nepieciešams iegūt atbilstošas zināšanas un prasmes. Mācību programmā ir tēmas par darbu EMDAS (elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas), izmaiņām muitas procedūrās, tirgus uzraudzības pasākumiem, par galvojumiem. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību ilgums – 3 nedēļas.
Nodarbības notiek darba dienās no 9.30 – 17.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai EUR 685 (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem