Muitošanas speciālistu kursi (iesācējiem)

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi , kas ir paredzēta komercstruktūru pārstāvjiem, muitas brokeru firmu un muitas noliktavu darbiniekiem, personām, kuras uzsāk nodarboties ar ārējo ekonomisko darbību un kuriem nepieciešams iegūt atbilstošas zināšanas un prasmes. Mācību programmā ir nepieciešamās tēmas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā EMDAS (elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā). Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu, piegādes noteikumiem, TIR procedūras piemērošanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību ilgums – 7 dienas.
Nodarbības notiek darba dienās no 9.30 – 18.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai EUR 455 (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem