Muitošanas speciālistu (muitas brokeru) kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (atkārtotie).

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitas brokeru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Ņemot vērā, ka muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi no izsniegšanas brīža, mācības tiek piedāvātas personām, kam nepieciešams papildināt zināšanas un atjaunot sertifikāta derīguma termiņu. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek pagarināts sertifikāta derīguma termiņš.

Mācību laiks – 2 nedēļas
Nodarbības notiek katru darba dienu no 9.30. – 17.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6.
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes telpās, reģistrācija 07. kabinetā.
Mācību maksa vienai personai 485 eiro (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem