Mācībspēku konsultāciju laiki

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras mācībspēku konsultāciju laiki 2018./2019. st. g.
RUDENS SEMESTRĪ
Uzvārds, vārds Konsultāciju laiks, telpa
Jurgelāne-Kaldava Ingūna

Dr.oec., asociētā profesore

Kalnciema iela 6 – 214.kab.

Trešdienās 16:00 – 17:30

Kuškins Jānis

Mg.oec., praktiskais docents

Aspazijas bulvāris 5 – 149.kab.

Otrdienās 17:00 – 20:00

Trešdienās 18:30 – 20:00

Iespējami citi laiki (cita vieta), pieteikšanās pa tālruni 26466380

Auziņa-Emsiņa Astra

Dr.oec., docente

Kalnciema iela 6 – 216.kab.

Konsultācijas pēc individuālās vienošanās iepriekš rakstot uz e-pastu Astra.Auzina-Emsina@rtu.lv

Solovjovs Dmitrijs

Dr.oec., asociētais profesors

Pulkveža Brieža iela 15 – 6.stāvs

Otrdienās 16:00 – 18:00

Ceturtdienās 10:00 – 12:00

Konsultācijas pēc individuālās vienošanās

Starčenko Alla

Mg.oec., lektore

Kalnciema iela 6 – 111.kab.

Otrdienās 16:30 – 18:00

Skribans Valērijs

Dr.oec., asociētais profesors

Kalnciema iela 6 – 216.kab.

Konsultācijas pēc individuālās vienošanās