Mācībspēku konsultāciju laiki

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras mācībspēku konsultāciju laiki 2017./2018. st. g.
RUDENS SEMESTRĪ
Nr.p.k.
Uzvārds, vārds
Konsultācijas
1. Griķe Krista
Mg.oec., prakt. docente
KC6 – 206.kab.
Otrdienās 16:00 – 18:00
Piektdienās 10:30 – 12:00

2.

Jurgelāne Ingūna
Dr.oec., asociētā profesore
KC6 – 216.kab.
Trešdienās 16:15-18:00

3.

Kuškins Jānis
Mg.oec., prakt. docents
Aspazijas bulvārī 5- 149
Otrdienās 18:30 – 20:00
Trešdienās 18:30 – 20:00
Ierašanās jāsaskaņo pa tālruni 26466380

4.

Ozoliņa Velga
Dr.oec., asociētā profesore
KC6 – 216.kab.
Ceturtdienās 10:00 – 12:00

5.

Patļins Pāvels
Dr.oec., docents
KC6 – 111.kab.
Pirmdienās 16:15 – 17:45
Piektdienās 10:00 – 12:00

 6.

Skribans Valērijs
Dr.oec., asociētais profesors
KC6 – 216.kab.
Ceturtdienās 18:15 – 20:00

7.

Starčenko Alla
Mg.oec., lektore
KC6 – 111.kab.
Trešdienās 16:30 – 18:00
Ceturtdienās 14:30-16:00