Mācībspēku konsultāciju laiki

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras mācībspēku konsultāciju laiki 2019./2020. st. g.
RUDENS SEMESTRĪ