Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Pēc vajadzības tiek organizētas mācības komercstruktūru pārstāvjiem par tēmām:
Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas apstrāde Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)
Muitas procedūras – izvešana/ izvešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšana un kontrole Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)
Pagaidu uzglabāšanas dokumentu noformēšana, apstrāde un kontrole Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)
Muitas procedūras – ievešana noformēšana, apstrāde un kontrole Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)

Mācību ilgums – 1 diena.
Mācības notiek Rīgā, Kalnciema ielā 6.
Mācību maksa vienai personai 57 eiro (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem