Studiju programmas

RTU SESMI piedāvā šādas studiju programmas: „Muitas un nodokļu administrēšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma), “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma) un “Uzņēmējdarbības loģistika” (Bakalaura profesionālo studiju programma). Studiju programmas ir pārakreditētas 2013.gada 5.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem.

SESMI bakalaura programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir vienīgā Eiropas Savienībā, savukārt maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” viena no divām maģistra programmām Eiropas Savienībā, kurām ir Pasaules muitas organizācijas (PMO) akreditācija. 2010.gadā PMO kā pirmās pasaulē atzina RTU profesionālās bakalaura un maģistra muitas studiju programmas par atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā ir apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2018 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2018. gadā  pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar pagājušo gadu, un ierindota 34.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Programmai piešķirtas 3 zvaigznes no 5.

Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2018. gadā ierindota 5. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 2 vietām, salīdzinot ar 2017.gadu un saņemot 4 zvaigznes no 5.

Apmācība muitas un nodokļu jomā notiek ciešā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Studentu apmācībā piedalās arī VID speciālisti. Mācību laikā obligāta prakse kādā no valsts iestādēm vai uzņēmumiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā. Prakses laikā daudzi jaunie speciālisti atrod savu nākamo darba devēju.

Gan bakalaura, gan maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” tiek pilnveidotas atbilstoši darba devēju rekomendācijām, kā arī, sekojot līdzi starptautiskajām tendencēm.

“Uzņēmējdarbības loģistika” bakalaura profesionālās pilnveides programma izstrādāta un tiek īstenota ciešā sadarbībā ar loģistikas asociācijām (Latvijas Loģistikas asociāciju, Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Lietuvas Loģistikas asociāciju „Lineka” u.c.), kā arī tādiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem kā Latvijas Dzelzceļš, DHL, RIMI, Kreiss u.c. Mācību procesā tiek iegūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras nodrošina augsti profesionāli akadēmiskie mācībspēki un nozarē atzīti profesionāļi. Visās programmās mācību procesā tiek integrēti kursi angļu valodā, tādējādi, sagatavojot kvalificētus speciālistus, vadītājus darbam starptautiskajā vidē.