Uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām Jūs studēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās:

 •  bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana” (akreditētas 2013.gada 5.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem);
 •  bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (akreditētas 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem);
 •  bakalaura profesionālajā studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika” (akreditēta 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem)

„Muitas un nodokļu administrēšana” programmas ir starptautiski akreditētas un atbilst starptautiskajiem vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā apstiprinājušas 177 Pasaules muitas organizācijas dalībvalstis. To apliecina 2010.gada 26.janvārī RTU saņemtais PMO sertifikāts. RTU kļuva par pirmo programmu pasaulē, kas saņēma PMO atzinību par atbilstību muitnieku profesijas standartiem. Šobrīd mūsu piedāvātajai bakalaura programmai vienīgajai Eiropas Savienībā ir PMO akreditācija. Savukārt maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir viena no divām maģistra līmeņa programmām Eiropas Savienībā, kurām ir PMO akreditācija.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2017 maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 2017. gadā ierindota 35.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā, savukārt maģistra studiju programma “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 2017. gadā ierindota 7. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā.

Uzņemšanas termiņi 2017./2018. mācību gadam

 1.  Uzņemšana pamatstudiju studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana”, “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” (bakalaura profesionālo studiju programmas)

 • Elektroniskā pieteikšanās no 26.jūnija.
 • Pieteikšanās un dokumentu uzrādīšana pieņemšanas punktos no 4.jūlija līdz 11.jūlijam no plkst.9:00 līdz 18:00, sestdien 8.jūlijā no plkst.9:00 līdz 13:00.
 • Reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām (pieteikumu apstiprināšana) no 14.jūlija līdz 18.jūlijam plkst.16:00.
 • Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem 18.jūlijā plkst.19:00.
 • Fakultāšu dekāni nodrošina studiju līgumu parakstīšanu ar ieskaitītajiem studentiem 24., 25.jūlijā, kā arī sākot no 1.septembra.
 • Reģistrēšanās studijām par maksu un studiju maksas priekšapmaksa jāveic no 24.jūlija līdz 25.augustam.
 1. Uzņemšana nepilna laika (neklātienes) pamatstudiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana”, “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika”
  • Dokumentu iesniegšana no 14.līdz 19.augustam no plkst. 10:00 līdz 17:00, sestdien 19.augustā no plkst.10:00 līdz 14:00.
  • Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 25.augustam.
 1. Uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana”, “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” (maģistra profesionālo studiju programmas) 

5., 7., 10. jūlijā no plkst.10:00 līdz 13:00.
4., 6., 11.jūlijā no plkst.16:00 līdz 19:00.

Studijām par maksu  no 4.jūlija līdz 25.augustam:

04.07.–11.07.2017. Ķīpsalas iela 6 – 117, Rīga
12.07.–25.08.2017. Kaļķu iela 1–121, Rīga

 • Fakultāšu dekāni nodrošina studiju līgumu parakstīšanu ar ieskaitītajiem studentiem 24., 25.jūlijā, kā arī sākot no 1.septembra.
 • Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas) un nepilna laika (neklātienes) augstākā līmeņa maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 25.augustam.

Vairāk par uzņemšanu: http://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana