Uzņemšana 2018./2019. mācību gadam

Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām Jūs studēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās:

  • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana” (akreditētas 2013.gada 5.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem);
  •  bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (akreditētas 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem);
  •  bakalaura profesionālajā studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika” (akreditēta 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem)

„Muitas un nodokļu administrēšana” programmas ir starptautiski akreditētas un atbilst starptautiskajiem vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā apstiprinājušas 177 Pasaules muitas organizācijas dalībvalstis. To apliecina 2010.gada 26.janvārī RTU saņemtais PMO sertifikāts. RTU kļuva par pirmo programmu pasaulē, kas saņēma PMO atzinību par atbilstību muitnieku profesijas standartiem. Šobrīd mūsu piedāvātajai bakalaura programmai vienīgajai Eiropas Savienībā ir PMO akreditācija. Savukārt maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir viena no divām maģistra līmeņa programmām Eiropas Savienībā, kurām ir PMO akreditācija.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2017 maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 2017. gadā ierindota 35.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā, savukārt maģistra studiju programma “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 2017. gadā ierindota 7. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā.

Uzņemšanas termiņi 2018./2019. mācību gadam

Elektroniskā reģistrācija pamatstudijām portālā latvija.lv sāksies no 25. jūnija. Savukārt dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana studijām visās RTU studiju programmās gan pamatstudiju, gan augstākajā studiju līmenī notiks 3.–10. jūlijā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Arhitektūras fakultātes ēkā, Ķīpsalas ielā 6. Pieteikšanās studijām par maksu turpināsies līdz 24. augustam.

Par vienoto pieteikšanās sistēmu Latvijas augstskolās, iespējām pieteikties studijām ārpus Rīgas un citiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem lasiet: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/pieteiksanas-bakalaura-limena-studijam/vienota-pieteiksanas-sistema

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Vairāk par uzņemšanu: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana