Institūts

Eduniversal Best Masters Ranking

Augstas kvalitātes, starptautiski atzītas studijas

Starptautiskajā izglītības reitingā
Eduniversal Best Masters Ranking 2021
maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2021. gadā pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar 2020.gadu, un ierindota 29.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana» 2021. gadā ierindota 3. vietā starp labākajām programmām savā jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2020.gadu.

The World Customs Organization Certificate

Eiropas Komisijas atzīšanas sertifikāts bakalaura  studiju programmai «Muitas un nodokļu administrēšana»

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) bakalaura un maģistra studiju programmas «Muitas un nodokļu administrēšana» saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) atzīšanas sertifikātus
(piešķirts no 10.06.2021. līdz 10.06.2024.)
par atbilstību Eiropas Savienības (ES) muitas kompetencēm. Tā EK novērtē RTU programmu nozīmīgo lomu muitas snieguma un profesionalitātes paaugstināšanā ES. Atzīšanas sertifikātu piešķir kā izcilības zīmi augstas kvalitātes modernām muitas studiju programmām, apliecinot, ka tās studentiem nodrošina EK noteikto muitas kompetenču apgūšanu darbam gan valsts, gan privātajā sektorā ES.

Eiropas Komisijas atzīšanas sertifikāts maģistra  studiju programmai «Muitas un nodokļu administrēšana»