RTU iesaistās Eiropas Komisijas projektā Centrālāzijā BOMCA-9

RTU kļuvusi par partneri Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā BOMCA- 9 piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. 2015g. 26.-27.novembrī RTU pārstāvji piedalījās BOMCA-9 atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē, kas notika Biškekā, Kirgizstānā. Konferences laikā tika parakstīts BOMCA-9 Konsorcija līgums par savstarpējo sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi, Lietuvas muitu, Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (International Centre for Migration Policy Development) un Rīgas Tehnisko universitāti.

RTU iesaistās Eiropas Komisijas projektā Centrālāzijā BOMCA-9 RTU kļuvusi par partneri Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā BOMCA- 9 piecās Centrālāzijas valstīs:  Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā.  Š.g.26.-27.novembrī RTU pārstāvji piedalījās BOMCA-9 atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē, kas notika Biškekā, Kirgizstānā. Atklāšanas konferenci apmeklēja Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju vadība, Latvijas Valsts robežsardzes un Lietuvas muitas vadība, Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu diplomātiskā dienesta pārstāvji. Konferences laikā tika parakstīts BOMCA-9 Konsorcija līgums par savstarpējo sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi, Lietuvas muitu, Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (International Centre for Migration Policy Development) un Rīgas Tehnisko universitāti (skat.foto).  Projekta mērķis ir uzlabot piecu Centrālāzijas valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus. Kļūstot par vadītāju vienai no projekta trijām komponentēm, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) nākamo triju gadu laikā organizēs Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācības, ekspertu konsultācijas, mācību braucienus. Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Centrālāzijas valstu atbildīgos dienestus ar Eiropas Savienības praksi muitas un robežpārvaldības, finanšu plānošanas un kontroles, kā arī cilvēkresursu jomās. Īpaša uzmanība tiks veltīta cīņai pret korupciju robeždrošības dienestos, kā arī muitas izglītības sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai šo valstu augstākajās mācību iestādēs.  2014.gadā Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes Uzbekistānā ietvaros tika parakstīts sadarbības memorands starp RTU un Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Austāko militāro muitas institūtu.  Kopējo BOMCA-9 projekta vadību nodrošina Latvijas Valsts robežsardze. Projekta īstenošanā piedalās arī Lietuvas muita, VID Muitas pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests, Portugāles Migrācijas un robežkontroles dienests un Ungārijas Iekšlietu ministrija. Projekts ilgs 3 gadus. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 5 miljoni eiro; no tiem 90,90% tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta. Līdzfinansējumu nodrošina projektā iesaistītās dalībvalstis.  Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu sadarbība bija viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm.  RTU SESMI nodarbojas ar muitas un nodokļu speciālistu apmācību kopš 1994.gada, gūstot pasaules mēroga atzinību un saņemot Pasaules muitas organizācijas (PMO) akreditāciju bakalaura un maģistra līmeņa programmām „Muitas un nodokļu administrēšana” par atbilstību izstrādātajiem vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis. Prestižajā starptautiskajā augstākās izglītības programmu reitingā Eduniversal RTU SESMI maģistra studiju
programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir iekļuvusi pasaules TOP 50, ieņemot 39.vietu.