Nodokļu ietekme uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā

Jurušs, M., Vaļuka, Z. Pētījums veikts par aktuālu tēmu…

Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums

Brizga, J. Jurušs, M. Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas…