Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums

Brizga, J. Jurušs, M.

Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus turpmākajiem uzlabojumiem. Novērtējums ir balstīts uz Eiropas Komisijas (EK) un to atbalstītiem ekspertu pētījumiem vides politikas jomā, analizējot Latvijai izvirzītās rekomendācijas un sniedzot to izvērtējumu.
Šo ziņojumu ir sagatavojuši Māris Jurušs (RTU), Jānis Brizga (LU) biedrības “Zaļā brīvība” vārdā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Ziņojuma pamatā ir informācijas izpēte, balstoties uz EK rekomendācijām, un vides nodokļu efektivitātes novērtējums Latvijā. Gala ziņojums un ieteikumi projektam tika pārrunāti 2015. gada 26. novembrī darba grupā ar 22 pārstāvjiem no nozaru ministrijām.
Pētījums pieejams: http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/ojuma mērķis ir sniegt Latvijas vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus turpmākajiem uzlabojumiem. Novērtējums ir balstīts uz Eiropas Komisijas (EK) un to atbalstītiem ekspertu pētījumiem vides politikas jomā, analizējot Latvijai izvirzītās rekomendācijas un sniedzot to izvērtējumu.
Šo ziņojumu ir sagatavojuši Māris Jurušs (RTU), Jānis Brizga (LU) biedrības “Zaļā brīvība” vārdā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Ziņojuma pamatā ir informācijas izpēte, balstoties uz EK rekomendācijām, un vides nodokļu efektivitātes novērtējums Latvijā. Gala ziņojums un ieteikumi projektam tika pārrunāti 2015. gada 26. novembrī darba grupā ar 22 pārstāvjiem no nozaru ministrijām.

Pētījums pieejams: http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/