RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences sekcija: “Nodokļi un muita”

2016.gada 8.aprīlī veiksmīgi norisinājās RTU 57. studentu zinātniskās un tehniskās konferences sekcija: “Nodokļi un muita”.
Konferencē savas tēzes prezentēja vairāki muitas un nodokļu virziena studenti.
Studentu uzstāšanos vērtēja SESMI Muitas un nodokļu katedras mācībspēki, kā arī pārstāvis no Finanšu ministrijas – valsts sekretāra vietnieks  I.Šņucins
Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec., profesors Aivars Vilnis Krastiņš izsaka visiem pateicību par dalību pasākumā, kā arī vēl studentiem sekmes turpmākajā darbībā!