SESMI piedalās BOMCA 9 (Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāze) Konsorcija partneru sanāksmē

2016.gada 13.jūnijā Valsts robežsardzē notika BOMCA 9 (Robežu…