SESMI piedalās BOMCA 9 (Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāze) Konsorcija partneru sanāksmē

2016.gada 13.jūnijā Valsts robežsardzē notika BOMCA 9 (Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāze) Konsorcija partneru sanāksme, kurā piedalījās Valsts robežsardzes, kā konsorcija vadītājas, Rīgas Tehniskās universitātes, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas Departamenta, ICMPD (Starptautiskais centrs migrācijas politikas attīstībai) pārstāvji, kā arī BOMCA 9 projekta reģionālais vadītājs.
Vairāk lasi www.rs.gov.lv
RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts vada šī projekta 1.komponenti, kas saistīta ar Centrālāzijas valstu robežpārvaldības dienestu apmācību. Šī gada laikā ir īstenotas jau 10 aktivitātes Centrālāzijas valstīs.