Mācību vizīte uz Latgales robežkontroles un muitas kontroles punktiem.

2016.gada 16. novembrī RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu programmas studenti mācību priekšmeta “Starptautisko piegāžu ķēžu drošības pamati” mācību vizītes ietvaros apmeklēja Grebņevas un Kārsavas robežkontroles punktus (RKP) un Rēzekne 2 muitas kontroles punktu (MKP). Galvenais apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar VID Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un PVD Robežkontroles departamenta veicamajām funkcijās uz ārējām valsts robežām gan autoceļu, gan dzelzceļa robežšķērsošanas punktos un īstenoto robežkontroles dienestu sadarbību integrētās robežpārvaldības īstenošanas kontekstā. Apmeklējuma laikā Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un PVD Robežkontroles departamenta struktūrvienību vadība prezentēja dienestu darbu, tā rezultātus un atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem. Rēzekne 2 MKP apmeklējuma laikā studentiem bija organizēta tikšanās ar SIA LDZ CARGO Rēzeknes kravu termināla vadītāju, kura iepazīstināja ar darba organizāciju dzelzceļa stacijā Rēzekne 2 un sadarbību ar VID Muitas pārvaldi un PVD Robežkontroles departamentu.