Dalība Eiropas Komisijas konferencē par nodokļiem

RTU SESMI Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs no 17.līdz 18.11.2016 Briselē, Beļģijā piedalījās konferencē “Nodokļi, investīcijas un inovācijas: kombinēta pieeja līdzsvarotai izaugsmei” (“Taxation, investment and innovation: a triptych for balanced growth”)
Konferences galvenās atziņas.