RTU muitnieku tālmācības auditoriju atklāj ar lekciju uzbeku studentiem

RTU Muitas un nodokļu katedras tālmācības auditorijas atklāšana un otrā aprobācijas tālmācības lekcija Taškentas Augstākā militārā muitas institūta studentiem notiks šī gada 15.decembrī plkst.10:00 Rīgā, Kalnciema ielā 6, 13.auditorijā. Tālmācības auditorija izveidota, lai aptvertu pēc iespējas plašāku auditoriju muitnieku apmācībai gan Latvijā, gan starptautiski, un sadarbības līgums starp SESMI Muitas un nodokļu katedru un Uzbekistānas Augstāko militāro muitas institūtu paredz, ka tālmācība tiks izmantota arī Uzbekistānas muitnieku apmācībai.
Projekta “Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā” (BOMCA, 9.fāze) ietvaros 2016.gadā tika izveidota tālmācības sistēma starp RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (SESMI) un Augstāko militāro muitas institūtu Uzbekistānā. Tehnisko misiju laikā 2016. gadā RTU eksperti Uzbekistānā izvērtēja esošo situāciju un  izvēlējās  nepieciešamos  tehniskos  risinājumus.  Rezultātā  ar  projekta  BOMCA finansiālo  atbalstu  Taškentas  Augstākajā  militārajā  muitas  institūtā  tika  uzstādītas iekārtas un aprīkota tālmācības auditorija.  Savukārt, RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra par saviem līdzekļiem sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu izveidoja un aprīkoja savu tālmācības auditoriju. Auditorija ļaus plašāk izmantot tālmācību muitnieku apmācībai gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī. Šī gada 24. novembrī aprobācijai notika pirmā tālmācības lekcija, kuru Uzbekistānas institūta studentiem nolasīja RTU docenti Aivars Gulbis un Aldis Čevers. Sadarbības  līgums  starp  RTU  SESMI  un  Augstāko  militāro  muitas  institūtu Uzbekistānā  paredz,  ka  tālmācība  tiks  izmantota  gan  Uzbekistānas,  gan  Latvijas muitnieku apmācībai. 2017.gadā tiks turpināta muitnieku tālmācības sistēmas izveidošana starp RTU un augstākajām  muitnieku  mācību  iestādēm  un  apmācības  centriem  arī  citās Centrālāzijas  valstīs.  Nesen  tika  parakstīti  divi  sadarbības  līgumi  starp  RTU  un Kazahstānas  universitātēm,  notiek  sarunas  ar  Kirgizstānas  muitas  iestādēm  u.c. BOMCA-9  projekta  ietvaros  ir arī  uzsākts  darbs  tālmācības  sistēmas  izveidošanai robežsardzes apmācībai Centrālāzijas valstīs.  Jaunās  RTU  Muitas  un  nodokļu  katedras  tālmācības  auditorijas  atklāšana  un  otrā aprobācijas  tālmācības  lekcija  Taškentas  Augstākā  militārā  muitas  institūta studentiem  notiks  šī  gada  15.decembrī  plkst.10:00  Rīgā,  Kalnciema  ielā  6, 13.auditorijā