Izveidots informatīvs video par Eiropas Savienības robežpārvaldības projektu BOMCA-9 (Border Management Programme in Cental Asia). RTU Starptautisko sakaru un muitas institūts vada vienu no BOMCA-9 projekta komponentēm, kas saistīta ar Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācību. BOMCA-9 darbojas piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. Kopējais projekta mērķis ir uzlabot CA valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus. Projekta finansējums ir ap 5 miljoniem eiro. Projekts darbojas no 2015.-2018.gadam ar iespējamu pagarinājumu līdz 2019.gada beigām.