Par BOMCA projektu

banner_bomka

RTU kļuvusi par partneri Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā BOMCA- 9 piecās Centrālāzijas valstīs:  Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā.
2015.gada 27.novembrī BOMCA-9 atklāšanas konferences  laikā tika parakstīts BOMCA-9 Konsorcija līgums par savstarpējo sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi, Lietuvas muitu, Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (International Centre for Migration Policy Development) un Rīgas Tehnisko universitāti.
Projekta mērķis ir uzlabot piecu Centrālāzijas valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus. Kļūstot par vadītāju vienai no projekta trijām komponentēm, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) nākamo triju gadu laikā organizēs Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācības, ekspertu konsultācijas, mācību braucienus. Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Centrālāzijas valstu atbildīgos dienestus ar Eiropas Savienības praksi muitas un robežpārvaldības, finanšu plānošanas un kontroles, kā arī cilvēkresursu jomās. Īpaša uzmanība tiks veltīta cīņai pret korupciju robeždrošības dienestos, kā arī muitas izglītības sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai šo valstu augstākajās mācību iestādēs.  2014.gadā Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes Uzbekistānā ietvaros tika parakstīts sadarbības memorands starp RTU un Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Austāko militāro muitas institūtu.
Šogad RTU SESMI vadībā 1.komponentes ietvaros jau ir notikuši vairāki programmas pasākumi Centrālāzijas valstīs, tostarp reģionālais seminārs Muitas un Robežsardzes mācību centriem, kā arī ekspertu tehniskās palīdzības misijas.
Kopējo BOMCA-9 projekta vadību nodrošina Latvijas Valsts robežsardze. Projekta īstenošanā piedalās arī Lietuvas muita, VID Muitas pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests, Portugāles Migrācijas un robežkontroles dienests un Ungārijas Iekšlietu ministrija. Projekts ilgs 3 gadus. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 5 miljoni eiro; no tiem 90,90% tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta. Līdzfinansējumu nodrošina projektā iesaistītās dalībvalstis.  Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu sadarbība bija viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm.

BOMCA-9 oficiālā mājas lapa: https://www.bomca-eu.org/en