RTU 58. Studentu zinātniski tehniskā konference muitas un nodokļu studentiem

RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences ietvaros muitas un nodokļu virziena studenti prezentēs savus pētījumus zinātniskajos semināros aprīļa pēdējā nedēļā (24.04. -28.04.). Semināri paredzēti gan maģistra, gan ar bakalaura programmas studentiem. Paredzētas diskusijas par PVN plaisu, mazā biznesa nodokļiem, dalīto PVN, transfera cenām, aplokšņu algu apkarošanu, uzņēmumu dibināšanas iespējām un citiem interesantiem jautājumiem.
Šādi semināri Muitas un nodokļu virziena studentiem notiek jau vairākus gadus. Tie palīdz studentiem aprobēt savas tēzes un sagatavoties noslēguma darbu aizstāvēšanai, kā arī palīdz stiprināt prezentēšanas, argumentācijas un citas profesionālās iemaņas.