25.INFORUM starptautiskā konference

No 2017.gada 28. augusta līdz 1. septembrim Latvijā (Rīgā) notika 25. INFORUM (Interindustry Forecasting at the University of Meryland) starptautiskā konference (25th INFORUM World Conference). Tika apspriesti ekonometrisko, izmaksu-izlietojuma un INFORUM tipa ekonomiski matemātisko modeļu veidošanas un pielietošanas jautājumi dažādu valstu tautsaimniecības un rūpniecības nozaru struktūras dinamikas analīzē un prognozēšanā (1.att.).

1.att. RTU IEVF dekāns, prof. R. Počs atklāj konferenci (prezidijā redzams arī RTU zinātņu prorektors T.Juhna un INFORUM direktors D.Meade).

INFORUM modeļu izstrādes zinātniski pētniecisko projektu pirms 50 gadiem uzsāka un tagad sekmīgi attīsta ASV Merilendas universitātes zinātnieki profesora K. Almona vadībā. Projektā pašlaik ir iesaistīti zinātnieki un zinātniskās institūcijas no 24 valstīm – ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Ķīnas, Dānijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Japānas, Korejas, Latvijas, Lietuvas, Meksikas, Polijas, Krievijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, Šveices, Taizemes, Turcijas.

2.att. Konferences dalībnieku kopējā fotogrāfija.

Katru gadu konference notiek kādā no partnervalstīm. Konferenci šogad organizēja RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Ārējo ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. Konferencē piedalījās sadarbības partneri no 14 valstīm: ASV, Itālijas, Vācijas, Ķīnas, Japānas, Dienvidāfrikas Republikas, Krievijas, Polijas, Turcijas, Igaunijas, Ungārijas, Čīles, Korejas un Latvijas (2.att.).

3.att. RTU zinātņu prorektors T. Juhna uzrunā konferences dalībniekus.

Konferences atklāšanā RTU zinātņu prorektors T. Juhna iepazīstināja konferences dalībniekus ar RTU darbību un sasniegumiem zinātnē, kā arī apliecināja atbalstu INFORUM  projekta grupas zinātniskajiem pētījumiem IEVF (3.att.).

4.att. Asoc.prof. V. Ozoliņa uzstājas ar referātu.

No Latvijas konferencē referēja asoc. prof. V. Ozoliņa un prof. R. Počs par Latvijas nozaru konkurētspējas analīzi, izmantojot makroekonomiskos modeļus (4.att.). Citu valstu zinātnieki savos referātos šogad atspoguļoja strukturālo pārmaiņu analīzes un modelēšanas jautājumus, darbaspēka migrācijas un cilvēkkapitāla novērtēšanas un modelēšanas problemātiku, dažādus pievienotās vērtības eksporta aspektus un citus pētījumu rezultātus (piemēram, Ķīnas ekonomikas strukturālo pārmaiņu izmaksu-izlietojuma analīze (S. Li), Darbaspēka migrācijas ekonomiskā pienesuma novērtējums Dienvidāfrikas Republikā, izmantojot dinamisko multisektorālo makroekonomisko modeli (D. Mullins, P. Nkosi, D. Mosaka), pievienotās vērtības eksports un darbaspēka produktivitāte (T. Hasegawa), ASV nodokļu reformas novērtējums (D. Meade)). Konferences dalībnieki ziņoja un diskutēja par jaunākajiem sasniegumiem, uzlabojumiem un pilnveidojumiem dinamisko izmaksu-izlaides INFORUM modeļu izstrādē. Šī gada konferences programmā papildus zinātnisko referātu sesijām bija iekļauts arī praktiskais seminārs par specializētās modelēšanas programmatūras Portable Dyme specifiku un pielietošanu.

5.att. INFORUM direktors D.Meade no ASV un prof. R.Počs no RTU paraksta  sadarbības līgumu

Nozīmīgs notikums konferences ietvaros bija sadarbības līguma parakstīšana starp INFORUM grupas nacionālajiem partneriem, kas norisinājās 31.augustā (5.att.).