Mācību vizīte uz Latgales robežkontroles un muitas kontroles punktiem

2017.gada 27.oktobrī RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu programmas 4.kursa studenti mācību priekšmeta “Starptautisko piegāžu ķēžu drošības pamati” mācību vizītes ietvaros apmeklēja Grebņevas robežkontroles punktu, Valsts robežsardzes koledžu un Muitas kontroles punktu “Rēzekne 2”. Galvenais apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar VID Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Robežkontroles departamenta darbu uz ārējām valsts robežām gan autoceļu, gan dzelzceļa robežšķērsošanas punktos. Studenti iepazinās ar robežkontroles dienestu sadarbību integrētās robežpārvaldības īstenošanas kontekstā. Apmeklējuma laikā Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un PVD Robežkontroles departamenta struktūrvienību vadība prezentēja dienestu darbu, tā rezultātus un atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem. Robežsardzes koledžā Rēzeknē studenti iepazinās ar robežsardzes vēsturi un uzzināja par robežsargu pašaizliedzību un dzīvesstāstiem Latvijai liktenīgos vēstures posmos. Tāpat studentiem bija iespēja noskatīties paraugdemonstrējumus, kurus rādīja robežsardzes kinologi ar dienesta suņiem.