Vieslekcija Finanšu ministrijā

2017.gada 30.oktobrī maģistra programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studenti piedalījās vieslekcijā Finanšu ministrijā (FM), kur valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins prezentēja studentiem jauno Nodokļu stratēģiju 2018.g.-2021.g.
Jaunā nodokļu stratēģija paredz būtiskas izmaiņas, kuru rezultātā, kā paredz FM, ieguvumi būs gan strādājošiem (īpaši tiem, kas nodarbināti par zemām algām), gan uzņēmumiem, stiprinot to kapitālu. Vairāki svarīgi pasākumi paredzēti arī ēnu ekonomikas apkarošanai un nodokļu administrēšanas pilnveidošanai. Prezentācijas laikā gūtās zināšanas studentiem noderēs gan turpmākajam mācību procesam, gan pētījumu veikšanai un gala darbu izstrādei.
SESMI direktors A.V.Krastiņš izsaka gandarījumu par sadarbību ar Finanšu ministriju un tās atbalstu RTU SESMI studentu apmācībā. Mēs ļoti augsti novērtējam Finanšu ministrijas paveikto jaunās nodokļu reformas izstrādē un vēlam sekmes tās īstenošanā.

Bildes no  vieslekcijas FM: https://failiem.lv/u/q6355ngp#_