Vieslekcija „Muitas preču kontrole Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā un Krievijas Federācijā”

No 8.11.-10.11.2017. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (SESMI) apmeklēja Krievijas Federācijas prezidenta Tautsaimniecības un  civildienesta akadēmijas Muitas administrēšanas un drošības fakultātes dekāns, profesors, muitas  dienesta  ģenerālmajors Sergejs Čižikovs. Vizītes ietvaros S.Čižikovs tikās ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāni, prof.Elīnu Gaili-Sarkani, SESMI direktoru, prof.Aivaru V.Krastiņu un mācībspēkiem.

Ceturtdien, 9.11. S.Čižikovs muitas un nodokļu virziena studentiem nolasīja vieslekciju „Muitas preču kontrole Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā un Krievijas Federācijā”. Vieslekcija bija veltīta muitas kontroles aktualitātēm , t.sk. jauna muitas likuma pieņemšanai Krievijas Federācijā, jaunā Eirāzijas Savienības muitas kodeksa izstrādei, muitas kontroles specifikai dažādās valstīs un reģionos, KF institūciju sasvstarpējai sadarbībai, operatīvās darbības nozīmei muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un citiem jautājumiem.

Ilustratīviem attēliem var izmantot kādu no šiem (S.Čižikovs un Eirāzijas Muitas savienība).