Studentu zinātniskā konference

Laika periodā no 22.-25. novembrim notiks ikgadējā Studentu zinātniskā konference. Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un uzņēmējdarbības loģistikas studenti prezentēs zinātniskās tēzes, kuras izstrādātas noslēguma darbu sagatavošanas laikā.
Konferences programma.
Laipni aicināti visi interesenti!