Asociētā profesore Ingūna Jurgelāne ievēlēta par Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieci

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne tika ievēlēta par Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieci.

Nozaru ekspertu padome (NEP) ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Tā ir starpnozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir noteikts Profesionālās izglītības likumā. NEP sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs, piedalās profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā, piedalās nozares kvalifikāciju struktūras izveidē, saskaņojot to ar darba tirgus prasībām, un sniedz priekšlikumus par attiecīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām specializācijām, izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un izstrādā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu satura izstrādei, kā arī veic daudz citu ar nozares attīstību būtisku jautājumu risināšanu.