Pētījums: Akcīzes nodokļa cigaretēm ieņēmumi nākotnē ir apdraudēti

Š.g. 9.novembrī Dr.oec. Māris Jurušs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedra docents iepazīstināja ar pētījumu par akcīzes nodokli cigaretēm un uzklausīja nozares ekspertus.

RTU eksperti kopā ar studentiem veica pētījumu par akcīzes nodokļa politiku. Starptautiskie pētījumi jau liecina, ka Latvijā ir lielākais nelegālo cigarešu patēriņš ES dalībvalstīs: 22,5% (pēc KPMG datiem 2017). Galvenais cēlonis ir lielās cenu atšķirības kaimiņvalstīs (Krievija, Baltkrievija), no kurienes ir vislielākā cigarešu kontrabanda. Pie tam, arī lielā iecietība pret nodokļu nemaksāšanu stimulē nelegālo patēriņu. Pētījumi liecina, ka 41% cilvēku Latvijā uzticas nelegālo cigarešu kvalitātei. Šādām tendencēm ir ievērojama negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un sabiedrības veselību. Balstoties uz smēķētāju paradumu izpēti (Slimības profilakses un kontroles centrs, 2016), RTU ekspertu kopīgi ar studentiem veiktie aprēķini liecina, ka akcīzes nodokļa ieņēmumu plaisa cigaretēm Latvijā sasniedz pat 33- 35%.

Akcīzes nodokli ES harmonizē un cigarešu cenas Latvijā ir līdzīgas ar citām ES valstīm, tomēr salīdzinot pēc patērētāju pirktspējas Latvijā ir viena no augstākajām cigarešu cenām, proti, cenas pēc patērētāju pirktspējas Latvijā ir gandrīz 2 reizes augstākas nekā vidēji ES.

Diskusijā ar nozares ekspertiem, tika pārrunāts, ka nosakot akcīzes nodokļa likmes, netiek izvērtēta patērētāju pirktspēja un nodokļu politikas ietekme uz legālo tirgu. Pētījumā atzīts, ka akcīzes nodokļa ieņēmumu cigaretēm pieauguma plāni turpmākajos gados var neizpildīties nelegālā tirgus dēļ, kā arī legālo smēķētāju skaita samazināšanās dēļ. Turklāt būtu jāizvērtē akcīzes nodokļa struktūras cigaretēm korekcijas, palielinot specifisko daļu un samazinot procentuālo, kas dotu papildus ieņēmumus budžetā. Situācijas uzlabošanai nepieciešami risinājumu nodokļa administrēšanas pilnveidošanai – savstarpējā sadarbība atbildīgo dienestu starpā, atbilstošu resursu nodrošināšana un motivācija, kā arī nodokļu piedziņas un soda piemērošanas izpilde.

Akcīzes nodokļa cigaretēm ieņēmumi nākotnē ir apdraudēti