Pētījums par iespējamo tabakas izstrādājumu izvietošanas aizlieguma ieviešanu Latvijā

Šis pētījums ir par aktuālu tēmu- iespējamo tabakas izstrādājumu izvietošanas aizlieguma ieviešanu Latvijā. Šāds ierosinājums ir politisks, ar mērķi samazināt smēķēšanas izplatību, mazinot tabakas izstrādājumu pieejamību, īpaši jauniešu vidū. Ierosinājumam nav veikts sociāli ekonomisks novērtējums, tajā skaitā, vai un kā tas patiešām mazinās smēķēšanas izplatību. Pētījuma mērķis ir novērtēt patieso ietekmi.

Rezultāti liecina, ka, ieviešot aizliegumu, pastāv risks, ka budžeta ieņēmumi varētu nepieaugt, kā tas ir plānots, jo aizlieguma ieviešana radīs gan papildus izmaksas tirgotājiem, gan samazinās legālās tirdzniecības apmēru.

Pētījuma ietvaros tika veikts arī ietekmes uz mazumtirgotājiem novērtējums. Tirgotāju aptauja liecina, ka tabakas produktu pārdošanas īpatsvars kopējā peļņā ir samērā neliels, bet tabakas izstrādājumu izvietojuma aizliegums prasīs no tirgotājiem papildus investīcijas līdz 9%. Aptaujātie tirgotāji arī atzīmē, ka minētās normas ieviešana samazinās pircēju apkalpošanas ātrumu, jo pircējam, kas vēlēsies iegādāties tabakas izstrādājumus, būs jāiedod cenu lapa, pēc kuras pircējs izdarīs pirkuma izvēli. Jo īpaši tas var ietekmēt lielveikalu kasieru darbu un tādējādi palielināt rindas pie kasēm.

Papildus tam tika veikta daudzu starptautiski atzītu ekspertu pētījumu izpēte. Izvietojuma aizliegums ir ieviests vairākās valstīs, ieskaitot Islandi, Kanādu, Austrāliju,  Īriju, Lielbritāniju, Somiju un Norvēģiju. Tomēr līdz šim nav pierādījumu tam, ka produktu izvietojuma aizliegumam ir bijusi vai varētu būt pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību, ieskaitot jauniešu smēķēšanas novēršanu. Gluži pretēji ārvalstu ekspertu pētījumi liecina, ka aizliegumu ieviešana rada tikai negatīvas sekas un mērķis – samazināt smēķēšanu, netiek sasniegts.

Pētījums liecina, ka tabakas produktu izvietojuma aizliegums nav optimāls līdzeklis, lai samazinātu smēķēšanas izplatību Latvijā. To apstiprina arī modeļa rezultāti. Šādi pasākumi mazina legālo patēriņu, bet tā vietā veido stimulu pāriet uz nelegālo patēriņu, iegādājoties ar nodokli neapliekamas cigaretes. Konstatējumi šajā ziņojumā ir skaidri, kas būtu jāņem vērā arī politikas veidotājiem.

Pētījums veikts RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā. Vadošais pētnieks: Dr.oec., Māris Jurušs, epasts: Maris.Juruss@rtu.lv

Pētījums par iespējamo tabakas izstrādājumu izvietošanas aizlieguma ieviešanu Latvijā