Š.g. 7-8. decembrī RTU SESMI organizēja Starptautisko nodokļu nedēļu, kuras laikā Rīgā viesojās studenti un dekāns, prof.Dirks Kiso no Minsteres Biznesa skolas (Münster School of Business, FH Münster, University of Applied Sciences, Vācija). Mūsu un vācu studenti apmeklēja kopīgas lekcijas par vairākām tēmām, tostarp, Latvijas ekonomiku, nodokļiem Latvijā un Vācijā, kā arī semināru par nodokļiem starptautiskajā biznesā (International Taxation). Seminārā, darbojoties grupās, studenti izvērtēja dažādas situācijas un diskutēja par nodokļu piemērošanu Latvijā un Vācijā. Vizītes ietvaros vācu un latviešu studentiem notika arī vairākas kopīgas sociālās aktivitātes (boulings, pilsētas apskate u.c.).

Visi studenti laipni aicināti izmantot Erasmus+ programmu, lai viesotos arī Minsteres augstskolā. Vairāk informācijas par FH Münster pieejama šeit: https://en.fh-muenster.de/index.php