Izdots 2017. gada Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras studentu zinātniskās konferences tēžu krājums

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra katru semestri rīko studentu zinātnisko konferenci. Dalība konferencē dod iespēju studentiem prezentēt savus bakalaura dabu un maģistra darbu pētījumu rezultātus un diskutēt par tiem. Studentu iesniegtās tēzes, kas atbilst noteiktajām prasībām, tiek publicētas tēžu krājumā “Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas”. 2017. gada studentu zinātniskās konferences tēžu krājums ir pieejams šeit