Docenta Māra Juruša vieslekcijas Minsteres Lietišķo zinātņu universitātē

Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs no 2018.g 15. līdz 19.janvārim Erasmus+ programmas ietvaros viesojās Minsteres Lietišķo zinātņu universitātē (FH Münster, University of Applied Sciences). M.Jurušs lasīja lekcijas vācu studentiem par nodokļu plānošanu (Corporate Tax Planning), iekļaujot arī praktiskus uzdevumus par nodokļu aprēķiniem, investējot Baltijas valstīs. RTU un Minsteres Lietišķo zinātņu universitātei izveidojusies  laba sadarbība. RTU mācībspēki regulāri dodas pieredzes apmaiņā un lasa lekcijas Vācijā, savukārt decembrī Rīgā viesojās Minsteres studentu grupa.
Aicinām studentus izmantot programmas Erasmus+ sniegtās iespējas un aktīvi pieteikties apmaiņas studijām Minsterē. Par studiju iespējām Minsteres augstskolā aicinām konsultēties ar docentu M.Jurušu. Vairāk informācijas https://en.fh-muenster.de/index.php