26.- 28.02. Prof.A.V.Krastiņš piedalīsies sanāksmē Pasaules muitas organizācijā un PICARD padomnieku sēdē Briselē

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors A.V.Krastiņš piedalīsies Pasaules muitas organizācijas  Capacity Building komitejas 9.ikgadējā sanāksmē, kuras tēma ir “Viedā muita: ceļš uz augstas kvalitātes pakalpojumiem un ilgtspējību” (“Smart Customs: The Gateway to High Performance and Sustainability”). Tajā diskutēs par digitalizācijas un datu vākšanas nozīmi muitas darba efektivitātes paaugstināšanā. Sanāksmē piedalīsies muitas dienestu vadītāji un eksperti, starptautisko organizāciju, aģentūru un universitāšu pārstāvji. Savukārt PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) Padomnieku grupa diskutēs par aktuālajiem jautājumiem muitas izglītībā. Pasaules muitas organizācijā ir vairāk nekā 180 dalībvalstis.