Š.g. 21. un 22.februārī Rīgā viesojās loģistikas un industriālā dizaina studentu grupa no SESMI Erasmus+ partneraugstskolas Windesheim University of Applied Sciences (Nīderlande). Vizītes laikā studenti apmeklēja divus lielus uzņēmumus – vienu no veiksmīgākajiem un straujāk augošajiem termināļiem Rīgas ostā – SIA “Rīgas universālais termināls” un vienu no Latvijas alus tirgus līderiem – AS “Aldaris”.Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar produkcijas specifiku Latvijas un starptautiskajā tirgū, kā arī iespēja ielūkoties uzņēmumu ikdienā! Paldies – SIA “Rīgas universālais termināls” un AS “Aldaris” par viesmīlīgo uzņemšanu!