No š.g. 20. līdz 21.martam SESMI docents Aivars Gulbis un docents Normunds Rudzītis piedalījās starptautiskajā mācību modelī ar lietišķās spēles elementiem (2nd Session of the World Customs Organization Moscow International Model), kas notika Krievijas Muitas akadēmijā.  Vizītes ietvaros SESMI pārstāvji akadēmijā uzstājās ar vieslekcijām par korupcijas riskiem un to novēršanu, tikās ar studentiem un mācībspēkiem, kā arī piedalījās pieredzes apmaiņā par lietišķo spēļu organizēšanu. Mācības rīkoja Krievijas Muitas akadēmija sadarbībā ar Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) un starptautisko muitas universitāšu apvienību INCU (International Network of Customs Universities).