Studentu un mācībspēku dalība Eiropas Komisijas seminārā par nodokļu politiku

Š.g. 19.aprīlī Muitas un nodokļu katedras docente Māra Pētersone,…

RTU muitas studentiem bronza starptautiskajās pašaizsardzības sacensībās

RTU Muitas pašaizsardzības komandas dalībnieki Elīza Bindere…