Studentu un mācībspēku dalība Eiropas Komisijas seminārā par nodokļu politiku

Š.g. 19.aprīlī Muitas un nodokļu katedras docente Māra Pētersone, docente Vaira Gromule un studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” studenti piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā “Taisnīgas nodokļu politikas seminārā 2018”.

Lai veicinātu aktīvu zināšanu apmaiņu, kā arī novērstu nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Eiropas Komisija 2018. gadā organizē 5 seminārus Latvijā, Austrijā, Francijā, Īrijā un Itālijā.

Taisnīga nodokļu politika ir galvenā Eiropas Savienības sociālā un ekonomiskā modeļa sastāvdaļa.
Nodokļu politikai ir izšķiroša loma, stiprinot spēcīgu un ilgtspējīgu ekonomiku, plaukstošu biznesa vidi un taisnīgu sociālo modeli. Tomēr izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un politikas ļaunprātīga izmantošana apdraud sociālo līgumu starp pilsoņiem un viņu valdībām, kā arī rada draudus godīgai konkurencei.

Šo semināru mērķis ir apvienot valstu politikas veidotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, augstskolu  un uzņēmējdarbības pārstāvjus, kā arī Eiropas institūciju locekļus.

Informatīvais buklets : “Taisnīgs sadalījums: nodokļi ES 21. gadsimtā”