Muitas un nodokļu administrēšanas programmas studente saņem atzinību par pētījumu RTU un LU kopīgajā konferencē

Pirmajā kopīgajā Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu zinātniskajā konferencē, kas notika š.g.23. un 24. aprīlī, par vienu no labāko darbu autoriem tika atzīta RTU IEVF maģistra programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studente Marika Ragucka-Ragovska. Viņas pētījuma tēma “Muitas vērtības un transfertcenu savstarpējā mijiedarbība”. Studentu zinātniskajā konferencē divās dienās tika prezentēti vairāk kā 30 studentu pētījumi, plaši aptverot dažādas jomas.

Plašāk par konferenci lasiet http://ievf.rtu.lv/content/view/3301/1479/lang,lv/