Asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava VIAA seminārā stāsta par augstskolu lomu mūžizglītībā

15.jūnijā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais seminārs “Aktuālās tendences karjeras atbalsta jomā: Pētījumi, tālākizglītība, resursi”, kurā par augstskolu lomu mūžizglītības procesu realizēšanā stāstīja RTU SESMI asoc.profesore un reizē arī Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijas valdes priekšsēdētāja Ingūna Jurgelāne-Kaldava. Prezentācijas laikā viņa uzsvēra galvenos pozitīvos aspektus augstskolu iesaistē mūžizglītības procesos, kā arī norādīja uz to, kas kavē šo iesaisti. Semināra dalībnieki piekrita, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls un tas arī turpmāk ir jāuzsver valstiskā līmenī.