Profesionālās pilnveides programmas loģistikā absolventu izlaidums Baložu vidusskolā

RTU SESMI ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu Baložos veiksmīgi realizē profesionālās pilnveides programmu “Preču pārvadājumu loģistika”. 15.jūnijā Baložu vidusskolā notika izlaidums, kurā asoc.profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava apsveica absolventus, kuri loģistikas izglītības apgūšanas procesā bijuši visneatlaidīgākie un zinošākie. Loģistikas joma tautsaimniecības un reģionālā kontekstā ar katru gadu palielinās, un Ķekavas novads kļuvis par nozīmīgu vietu loģistikas centru attīstībai.