Asociētās profesores I.Jurgelānes- Kaldavas dalība LDDK diskusijā par izglītības jautājumiem

21.06. SESMI asoc.profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā diskusijā par darba vidē balstītu izglītību, kurā piedalījās Nozaru ekspertu padomju priekšsēdētāji un viņu vietnieki. Viens no Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes (NEP) priekšlikumiem bija organizēt tikšanos ar LR premjerministru M.Kučinski un izglītības ministru K.Šadurski, lai noskaidrotu viņu viedokli par dažādiem ar nozari saistītiem jautājumiem. Šādas tikšanās ir būtiskas, lai uzsvērtu tieši loģistikas un ar to saistītās izglītības lomu Latvijas tautsaimniecībā.