SESMI pārstāvji piedalās Pasaules muitas organizācijas starptautisko profesijas standartu pārskata sanāksmē

2018.gada 12.-13.septembrī Pasaules muitas organizācijā (PMO) Briselē notika PICARD Padomnieku grupas sanāksme, lai pārskatītu muitas profesijas standartus atbilstoši aktuālajai robeždrošības situācijai pasaulē. Sanāksmē piedalījās vairāku universitāšu un Pasaules muitas organizācijas pārstāvji. Jaunajos PICARD profesijas standartos tiks iekļauta valsts un privātā sektora sadarbība, ciešāka sasaite starp muitas un ieņēmumu iekasēšanas funkcijām, aktuālie koordinētās robežpārvaldības un citi jautājumi. Atjaunoto profesijas standartu nozīmīgumu muitas darbā uzsvēra arī PMO ģenerāldirektora vietnieks Rikardu Treviņjo Čapa (Ricardo Treviño Chapa), kas tikās ar Padomnieku grupu. Notika arī apspriede par apaļā galda diskusijām oktobrī gaidāmajā 13. PMO PICARD konferencē Turcijā. Konferences diskusijās par profesijas standartiem RTU pārstāvēs SESMI direktors Aivars Vilnis Krastiņš.
PMO PICARD muitas profesijas standarti tiek izmantoti visā pasaulē gan universitāšu programmu izstrādei, gan apmācību organizēšanai ar robeždrošību saistītās institūcijās. Standarti arī ietver vadlīnijas PMO akreditācijas piešķiršanai universitāšu programmām.
Vairāk lasiet http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/september/wco-progresses-with-review-of-picard-professional-standards.aspx

Attēlā: Universitāšu un Pasaules muitas organizācijas pārstāvji PICARD Padomnieku grupas sanāksmē š.g.13.septembrī